Jsme tu pro Vás již 16 let
Děkujeme za důvěru

  608 448 233
  info@hk-leasing.cz

Spotřebitelský úvěr nově !

06. 01. 2011

Upozorňujeme ,že se tyto změny týkají fyzické osoby, které nejednají v rámci podnikání nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Poskytovatelé úvěrů mají podle nového zákona vůči spotřebitelům celou řadu konkrétních informačních povinností, a to ve fázi před uzavřením smlouvy i po dobu trvání smlouvy, a stejně tak jsou upraveny také podmínky nabízení úvěru v rámci reklamních sdělení. Stanoví se současně, za zákonem stanovených podmínek, domněnka řádného splnění zákonem stanovených informačních povinností pro případ, že poskytovatel úvěru informace spotřebiteli poskytne na jednom z formulářů, které jsou přílohou zákona. Spolu s informační povinností má poskytovatel úvěru také povinnost náležitého vysvětlení informací, které zákon pro spotřebitele vyžaduje. Dále viz. celý zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ve zkratce to bude znamenat pravděpodobně nárůst úrokových sazeb,větší obezřetelnost při schvalování obchodní případů,tím pádem menší ochota půjčovat finanční prostředky na pořizení automobilů a dalších spotřebních věcí,z důvodu možnosti odstoupení od úvěrové smlouvy spotřebitelem do 14 dnů od podpisu. Spotřebitel má samozřejmě povinnost věřiteli poskytnout pravdivé, přesné a úplné údaje.