Jsme tu pro Vás již 16 let
Děkujeme za důvěru

  608 448 233
  info@hk-leasing.cz

Co je to leasing

Pronájem určitého zboží (např. dopravního prostředku, stroje, zařízení, technologického investičního celku, nemovitosti) na základě smlouvy (leasingové smlouvy). Majitel zboží (pronajímatel) dává nájemci právo užívat dané zboží po dohodnuté časové období za pevně sjednané splátky nájemného.

Současná ekonomická situace přinesla spotřebitelům jednu z mála výhod – automobilový průmysl prodělávající dramatickou recesi byl nucen jít s cenou nových modelů svých aut na výrazně nižší cenu, než za kterou by se dala tato vozidla pořídit například před rokem. Díky tomu pro mnohé už není nový automobil jen snem, ale stává se skutečností.

Mezi nejrychlejší a zároveň nejvýhodnější možnosti financování nákupu nového vozu patří bezesporu nákup na leasing. Na rozdíl od ostatních způsobů financování se leasing pro nové automobily může pochlubit minimálním potřebným papírováním, nákup auta přes leasing totiž nevyžaduje žádné specifické podklady.

Ve srovnání s úvěry na první pohled dochází k přeplacení leasingu, ale tento pohled je krátkozraký. Leasing totiž může podnikatelům snížit o úroky část daní, jež byste jinak byli nuceni zaplatit. Stejně tak máte už v základní nabídce havarijní pojištění, které získáte za velmi výhodných podmínek, protože společnosti nabízející leasing mají dohodu s pojišťovnami a nabízejí jejich produkty za výrazně zvýhodněných podmínek. Je třeba pohlížet na toto pojištění jako na výhodu pro Vás a zajištění bezpečného provozu auta pořízeného na leasing, protože dokud nedoplatíte poslední splátku dle Vašeho leasingového kalendáře, není auto Vaším majetkem. Mluvíme v tomto případě o finančním leasingu, kdy je po doplacení vozidlo převedeno do Vašeho vlastnictví. V případě operativního leasingu bývá po dokončení splátek automobil vrácen poskytovateli leasingu. Tato možnost bývá většinou využívána podnikajícími subjekty. Tak jako tak bývá leasing pro nové automobily nejrychlejší a často také nejlevnější cestou, jak si splnit svůj sen nebo jak získat nový dopravní prostředek a přitom nemít našetřeno na jeho zaplacení v hotovosti.

Leasing je možné rozdělit na: finanční leasing, operativní leasing, zpětný leasing