Jsme tu pro Vás již 16 let
Děkujeme za důvěru

  608 448 233
  info@hk-leasing.cz

Leasingová smlouva

Leasingová smlouva vytváří právní základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a leasingovým pronajímatelem.
Základní náležitosti leasingové smlouvy tvoří zejména doba trvání smlouvy, povinnost leasingového nájemce řádně se starat o předmět leasingu, označení pronajímatele jako vlastníka předmětu leasingu a závazek vrácení předmětu leasingu.